รูปภาพ Glitter » คำคมโดนๆ » อดีต กับ ปัจจุบัน ห่างกัน เพียงแค่เสี้ยววินาที ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าหรือยัง?

กลิตเตอร์ อดีต กับ ปัจจุบัน ห่างกัน เพียงแค่เสี้ยววินาที ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าหรือยัง?

รูปภาพกลิตเตอร์ คำคมโดนๆ

กลิตเตอร์ (Glitter) อดีต กับ ปัจจุบัน
ห่างกัน
เพียงแค่เสี้ยววินาที
ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าหรือยัง?

อดีต กับ ปัจจุบัน
ห่างกัน
เพียงแค่เสี้ยววินาที
ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าหรือยัง?
สร้างโดย คลื่นใต้น้ำ