รูปภาพ Glitter » คำคมโดนๆ » ฟ้องนาย ขายเพื่อน เตือนไว้อย่าทำ แต่ถ้า ให้ถึงใจ ระยำ ตอกย้ำ #STMPD

กลิตเตอร์ ฟ้องนาย ขายเพื่อน เตือนไว้อย่าทำ แต่ถ้า ให้ถึงใจ ระยำ ตอกย้ำ #STMPD

รูปภาพกลิตเตอร์ คำคมโดนๆ

กลิตเตอร์ (Glitter) ฟ้องนาย
ขายเพื่อน
เตือนไว้อย่าทำ
แต่ถ้า
ให้ถึงใจ ระยำ ตอกย้ำ #STMPD

ฟ้องนาย
ขายเพื่อน
เตือนไว้อย่าทำ
แต่ถ้า
ให้ถึงใจ
ระยำ
ตอกย้ำ
#STMPD
สร้างโดย สติมา99