รูปภาพ Glitter » คำคมโดนๆ » เป็นคนดี ของพ่อ-แม่ และชาติแผ่นดิน น่ะคร้าบ! ลูกรัก

กลิตเตอร์ เป็นคนดี ของพ่อ-แม่ และชาติแผ่นดิน น่ะคร้าบ! ลูกรัก

รูปภาพกลิตเตอร์ คำคมโดนๆ

กลิตเตอร์ (Glitter) เป็นคนดี
ของพ่อ-แม่
และชาติแผ่นดิน
น่ะคร้าบ!
 ลูกรัก

เป็นคนดี
ของพ่อ-แม่
และชาติแผ่นดิน
น่ะคร้าบ!

ลูกรัก
สร้างโดย สติมา99