รูปภาพ Glitter » คำคมโดนๆ » ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ “ความดี” ต้องทำเอง

กลิตเตอร์ ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ “ความดี” ต้องทำเอง

รูปภาพกลิตเตอร์ คำคมโดนๆ

กลิตเตอร์ (Glitter) ไม่มีขาย

ถ้าอยากได้

 “ความดี” ต้องทำเอง

ไม่มีขาย

ถ้าอยากได้

“ความดี”
ต้องทำเอง
สร้างโดย สติมา99